Menu Đóng

BJ88015INJ

Bề mặt

Khu vực

,

Kích thước

Loại gạch

Thương hiệu

PACKING


Pcs/Box: 3
Kg/Box: 48

Box/Pallet: 560
M²/Pallet: 1075.20

Scroll Up